Szereg norm

Oprócz tych wszystkich zasad dotyczących wina istnieje również szereg norm mówiących o jego piciu i nalewaniu, lecz tak naprawdę wśród przyjaciół małe braki w etykiecie winiarskiej nie będą dużym uchybieniem, a także pijemy wówczas wino takie, jakie nam smakuje.